06 d’abril 2013

PREINSCRIPCIÓ CURS 2013-14


Per a les famílies interessades portar els vostres fills i filles a l'EBM L'Esquitx de Calldetenes us adjuntem tota la informació necessària pel proper curs 2013-14

El tríptic de l'escola el podeu descarregar clicant AQUÍ.PORTES OBERTES


Totes les famílies que vulgueu conèixer l`escola, abans del període de preinscripció, podeu venir a la Jornada de Portes Obertes que farem el dijous 25 d`abril de 17:15 a 19:00 de la tarda. I conèixer el personal docent del centre i la tasca educativa que es porta a terme. Aquest mateix dia podreu recollir la documentació per la preinscripció.


PREINSCRIPCIÓ, presentació de sol·licituds :

Del 6 al 17 de maig de 2013, tots els dies de 15:00 a 16:30.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR :

·        Imprès de preinscripció emplenat i signat.
·        Original i fotocòpia del llibre de família.
·        Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare o tutor/a).
·        Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l`alumne.

Apart d`aquests documents, cal acreditar els aspectes que el sol·licitant indiqui a efectes de barem.Criteris de prioritat i barem 

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places, s’apliquen en primer lloc els criteris de prioritat generals i  en segon lloc, els criteris de prioritat complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associats, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d’admissió i poder ordenar-les.

Les sol·licituds que queden empatades és desempaten per sorteig.

Els criteris de prioritat i els punts que atorga cada un són els següents.


Criteris generals

  • Si en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, l’alumne/a té germans escolaritzats en el centre o pares o tutors que treballin : 40 punts
  • Quan el domicili habitual es troba en el mateix municipi del centre : 40 punts
  • Quan el pare i la mare treballin tots dos, es portarà certificat  de l’empresa on treballin : 20 punts
  • Quan el pare, la mare, o tutor/a, la seva adreça  del lloc de treball és dins del municipi : 20 punts
  • Quan el domicili habitual, està en la seva àrea d’influència (Barri de les quatre estacions i Sant llàtzer) : 20 punts
  • Si el pare o la mare, el tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció : 10 punts
  • Si l alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o si el pare, la mare, el tutor/a, un germà de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33% : 10 punts


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada