08 d’abril 2012

PREINSCRIPCIÓ CURS 2012-13

A continuació us adjuntem per a totes les famílies interessades a portar els vostres fills i filles l'EBM L'Esquitx de Calldetenes el proper curs 2012-12 tota la informació necessària. 
Si voleu descarregar el tríptic de l'escola podeu clicar aquí

JORNADA DE PORTES OBERTES

Totes les famílies que vulgueu conèixer l`escola, abans del període de preinscripció, podeu venir a la Jornada de Portes Obertes que farem el dijous 26 d'abril de 17:15 a 19:00 de la tarda per conèixer el personal docent del centre i la tasca educativa que es porta a terme. Aquest mateix dia podreu recollir la documentació per la preinscripció.


PREINSCRIPCIÓ, presentació de sol·licituds :

Del 7 al 18 de maig de 2012, tots els dies de 15:00 a 16:30.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR :

·         Imprès de preinscripció emplenat i signat.
·         Original i fotocòpia del llibre de família.
·         Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare o tutor/a).
·         Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l`alumne.


Apart d`aquests documents, cal acreditar els aspectes que el sol·licitant indiqui a efectes de barem.

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREMS:

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places, s’apliquen en primer lloc els criteris de prioritat generals i  en segon lloc, els criteris de prioritat complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associats, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d’admissió i poder ordenar-les.

Les sol·licituds que queden empatades és desempaten per sorteig.

Els criteris de prioritat i els punts que atorga cada un són els següents.


Criteris generals

  • Si en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, l’alumne/a té germans escolaritzats en el centre o pares o tutors que treballin : 40 punts
  • Quan el domicili habitual es troba en el mateix municipi del centre : 40 punts
  • Quan el pare i la mare treballin tots dos, es portarà certificat  de l’empresa on treballin : 20 punts
  • Quan el pare, la mare, o tutor/a, la seva adreça  del lloc de treball és dins del municipi : 20 punts
  • Quan el domicili habitual, està en la seva àrea d’influència (Barri de les quatre estacions i Sant llàtzer) : 20 punts
  • Si el pare o la mare, el tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció : 10 punts
  • Si l alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o si el pare, la mare, el tutor/a, un germà de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33% : 10 punts

Criteris complementaris

  • Si l’alumne/a forma part d’una família nombrosa o monoparental : 15 punts
  • Si l’alumne/a té una malaltia crònica ( inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic . 10 punts

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada